Saturday, March 31, 2012

Victoria's Secret models introduced in 2012 bikinis

Victoria's Secret models introduced in 2012 bikinis
Slowly moving the fingers at the Victoria's Secret supermodels Miranda Kerr and Candice Swanepoel presented the 2012 beach clothing line - they wore bikinis and crocheted dresses. Models took the podium barefoot, mounted along the swimming pool located on the roof of the hotel in Beverly Hills. The new beach wear collection characterized by neon colors, different decorations, cheeky panties, bikinis. Create this wonderful collection led to the current best-selling push-up bra type.

www.sewing.lt

A short video presentation:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=851 

„Victoria's Secret“ modeliai pristatė 2012 metų bikinius

„Victoria's Secret“ modeliai pristatė 2012 metų bikinius
Lėtai judėdamos ant pirštų galiukų „Victoria's Secret“ supermodeliai Miranda Kerr ir Candice Swanepoel pristatė 2012 metų paplūdimio aprangos liniją – jos vilkėjo bikinius ir nertas sukneles. Modeliai basomis kojomis žengė podiumu, įrengtu palei baseiną, esantį ant Beverly Hills viešbučio stogo. Naujai paplūdimio aprangos kolekcijai būdingos neoninės spalvos, įvairūs papuošimai, šelmiškos bikinių kelnaitės. Sukurti šią nuostabią kolekciją paskatino šiuo metu geriausiai parduodamos „push-up“ tipo liemenėlės.

www.siuvimas.lt

Trumpas video pristatymas:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=851

Friday, March 30, 2012

E.Žiemytės and D.EFECT "collection - an infection of Fashion 2012"


Egles Žiemytės and D.EFECT "collection - an infection of Fashion 2012"
Spruce Žiemytė the brand D.EFECT 'collections are no longer involved in the first year of international events and exhibitions in Great Britain, Denmark and France. Last year she was invited to London Fashion Week at the exhibition.
Designer collections pays great attention to quality and fabrics. The most common natural wool, cashmere, cotton, silk, leather, mohair. She tries to create not only an interesting design, but also in everyday life, adaptive clothing. Her collections are always characterized by complex structural and technical solutions. Imperfectly perfect - the best words to describe the brand D.EFECT.


www.sewing.lt

 A short video presentation:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=850 

E.Žiemytės ir „D.EFECT“ kolekcija - „Mados infekcija 2012“

Egles Žiemytės ir „D.EFECT“ kolekcija - „Mados infekcija 2012“
Eglė Žiemytė su prekės ženklo „D.EFECT“ kolekcijomis jau nebe pirmus metus dalyvauja tarptautiniuose renginiuose ir parodose Didžiojoje Britanijoje, Danijoje, Prancūzijoje. Praėjusiais metais ji buvo pakviesta dalyvauti Londono mados savaitės metu vykusioje parodoje.
Dizainerė didelį dėmesį skiria kolekcijų kokybei ir audiniams. Dažniausiai tai natūrali vilna, kašmyras, medvilnė, šilkas, natūrali oda, moheris. Ji stengiasi kurti ne tik įdomaus dizaino, bet ir kasdieniniame gyvenime pritaikomus drabužius. Jos kolekcijos visuomet pasižymi ir sudėtingais konstrukciniais, techniniais sprendimais. Netobulai tobula – tai tinkamiausi žodžiai apibūdinti prekės ženklą „D.EFECT“.

www.siuvimas.lt

Trumpas video pristatymas:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=850

Jurgita Januškevičiūtė collection "Synthesis" - "Fashion Infection 2012

Jurgita Januškevičiūtė collection "Synthesis" - "Fashion Infection 2012
Eighteen years of creating Jurgita Januskeviciute collection called "Synthesis".
"Assembly of a woman - a color, an independent, a great personality, a researcher. It is not worried about the flow of time and loss. There is color, the pure, calm, never-ending, persistent image. "Synthesis" - combined senses. "
The collection was dominated by the trunk without thereby accentuating silhouettes, floral fabrics, rough boots and massive jewelry.


www.sewing.lt
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=849 

Jurgitos Januškevičiūtės kolekcija „Synthesis“ - „Mados infekcija 2012“

Jurgitos Januškevičiūtės kolekcija „Synthesis“ - „Mados infekcija 2012“
Aštuoniolika metų kurianti J. Januškevičiūtė kolekciją pavadino „Synthesis“.

Pirmoji manekenė ant podiumo žengė rankoje laikydama smilkalus, tad publika paskendo dūmuose. Manekenių galvas puošė turbanus primenantys galvos apdangalai, o pati kolekcija buvo spalvota, nors joje netrūko juodos ir rudos spalvos.

„Kolekcijos moteris – spalvota, nepriklausoma, didinga asmenybė, tyrinėtoja. Ji nesijaudina dėl laiko tėkmės ir praradimų. Iškyla spalvotas, tyras, ramus, nesibaigiantis, nenykstantis vaizdinys“, - taip savo kolekciją apibūdino kūrėja.

www.siuvimas.lt
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=849

Thursday, March 29, 2012

"Josefinstrid" (Sweden / NORDIC LOOK) Collection "Layers" - "2012 Fashion Infection '

"Josefinstrid" (Sweden / NORDIC LOOK) Collection "Layers" - "2012 Fashion Infection "

This collection invites us to stop and think about the past, present and future. Designer Josefin Strid herself asking different questions. What has been done and what impact this will have for future events? After reading the reviews of last season's collections, evaluations of the qualities and skills the more I improve? Finally, what am I? Who we all are? What we want to be? Why do we create? This designer collection is also looking for new men's clothing lines, experimenting with traditional masculine attributes, create new forms.

www.siuvimas.lt
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=848

„Josefinstrid“ (Švedija /NORDIC LOOK) kolekcija „Layers“ - „Mados infekcija 2012“

„Josefinstrid“ (Švedija /NORDIC LOOK) kolekcija „Layers“ - „Mados infekcija 2012“
Ši kolekcija mus ragina sustoti ir susimąstyti apie praeitį, dabartį ir ateitį. Dizainerė Josefin Strid pati sau užduoda įvairius klausimus. Kas buvo nuveikta ir kokios įtakos tai turės ateities įvykiams? Perskaičiusi praėjusio sezono kolekcijos apžvalgas, įvertinu kurias savybes ir įgūdžius turėčiau labiau patobulinti? Pagaliau, kas aš esu? Kas mes visi esame? Kuo norime būti? Kam mes sukurti? Šioje kolekcijoje dizainerė taip pat ieško naujų vyriškų drabužių linijų, eksperimentuoja su tradiciniais vyriškumo atributais, kuria naujas formas.

www.siuvimas.lt

Trumpas video pristatymas:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=848

K.Vikøren (Norway / NORDIC LOOK), a collection of "Vikafjell '-' Fashion Infection 2012

K.Vikøren (Norway / NORDIC LOOK), a collection of "Vikafjell '-' Fashion Infection 2012
Collection inspired by natural elements that surround the designer's studio. Natural textures are expressed jackets, letters, clothing surfaces. Fired with natural materials - silk, leather, fur, wool.

www.sewing.lt

A short video presentation:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=847 

K.Vikøren (Norvegija /NORDIC LOOK) kolekcija „Vikafjell“ - „Mados infekcija 2012“

K.Vikøren (Norvegija /NORDIC LOOK) kolekcija „Vikafjell“ - „Mados infekcija 2012“
Natūralių elementų įkvėpta kolekcija, supančių dizainerės studiją. Gamtos tekstūros išreiškiamos mezginiais, raštais, drabužių paviršiais. Naudojamos natūralios medžiagos – šilkas, oda, kailis, vilna.

www.siuvimas.lt

Video pristatymas:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=847

"Fashion TV" collection - Fashion Infection 2012

"Fashion TV" collection - Fashion Infection 2012
One of the biggest Fashion infection in 2012 "news - the first time specifically for the festival came for the fashion channel Fashion TV representatives.

They recorded all the moments of the event, and tonight presented Glamour, extravagant and lovely autumn - winter "Fashion TV" collection "I Love Fashion." Metropolitan spirit pervaded collection of exotic accents of light touched, proves that style does not have full range.


www.sewing.lt

A short video presentation:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=846 

„Fashion TV“ kolekcija - „Mados infekcija 2012“

„Fashion TV“ kolekcija - „Mados infekcija 2012“
Viena iš didžiausių „Mados infekcijos 2012“ naujienų – pirmą kartą specialiai į festivalį atvykę madai skirto kanalo „Fashion TV“ atstovai.

Jie fiksavo visas renginio akimirkas, o šį vakarą pristatė glamūrišką, ekstravagantišką ir žavingą rudens - žiemos „Fashion TV“ kolekciją „I Love Fashion“. Didmiesčio dvasia persmelkta kolekcija, paliesta lengvų egzotiškų akcentų, įrodo, kad stilius visiškai neturi ribų.

www.siuvimas.lt

Trumpas video pristatymas:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=846

Wednesday, March 28, 2012

"Ivana Helsinki" collection "Kauniainen-Tapiola" (2012-2013 autumn-winter) - infection of Fashion 2012 "

"Ivana Helsinki" collection "Kauniainen-Tapiola" (2012-2013 autumn-winter) - infection of Fashion 2012 "

Designer's collection tells the stories of his childhood, when the holiday is spent with his family in the town near Helsinki. Paola Suhonen you find out memories - colorful wallpaper, blue swimming pool, hard red and green candles, raisins and almonds are full of dishes.

www.sewing.lt

Video presentation:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=845 

„Ivana Helsinki“ kolekcija „Tapiola-Kauniainen“ (2012-2013 ruduo-žiema)-„Mados infekcija 2012“

„Ivana Helsinki“ kolekcija „Tapiola-Kauniainen“ (2012-2013 ruduo-žiema)-„Mados infekcija 2012“
Dizainerės kolekcija pasakoja vaikystės istorijas, kai atostogas su šeima ji praleisdavo netoli Helsinkio esančiame miestelyje. Paolos Ivanos Suhonen prisiminimuose - spalvingi tapetai, žydras baseinas, sunkios raudonos ir žalios žvakės, razinų ir migdolų kupini dubenys.

www.siuvimas.lt

Video pristatymas:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=845

Eglės Čekanavičiūtės kolekcijos „It‘s All Around You“ ir „Seed“ - „Mados infekcija 2012“


Eglės Čekanavičiūtės kolekcijos „It‘s All Around You“ ir „Seed“ - „Mados infekcija 2012“
Šios kolekcijos tikslas – atkreipti dėmesį į mados ir ortopedinės įrangos konstrukcijų bei tikslų panašumas, tai yra „tiesinti“ žmogaus figūrą, tarsi įsprausti ją į visuomenės suformuotus standartus ir tobulumo rėmus. Kolekcijoje dominuoja griežtos konstrukcijos ir asimetrija, pabrėžianti grožį - netobulume. Eglės Čekanavičiūtės kolekcija kurta remiantis akivaizdžia tiesa, kad bet kuris žmogaus kūrinys yra bejėgis prieš beribę gamtos jėgą.

www.siuvimas.lt

Trumpas video pristatymas:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=844

Sandros Straukaitės kolekcija „PYOKO PYOKO // strykt pastrykt“ - „Mados infekcija 2012“

Sandros Straukaitės kolekcija „PYOKO PYOKO // strykt pastrykt“ - „Mados infekcija 2012“
Nepradėti naujų medžiagų rulonų, sunaudoti viską, kas per N metų nugulė 8-iose lentynose – kūrybinis iššūkis ir sportinis interesas. Sporto bazė – turtinga erdvė laisvoms interpretacijoms be rimtų įsipareigojimų. Su treningais. Lengvai ir be streso, kraujospūdis kaip pas kosmonautus - taip samprotavo kūrėja...

www.siuvimas.lt

Trumpas video pristatymas:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=843

Tuesday, March 27, 2012

Hans Schwarz Collection of H1N1 [HORNY1NYMPHO1] - 'Fashion Infection 2012

Hans Schwarz Collection of H1N1 [HORNY1NYMPHO1] - 'Fashion Infection 2012
Hans Henrik Vallimäe Estonian Academy of Arts studying costume design. The twenty-designer has introduced two collections (2009. - "Seven Sins" in 2011. - Oksidiaan). In 2011. Autumn Hans Henrik Vallimäe became one of the "Fashion injection winner.

"Swine flu is back. People know it and can not hide. They can not suppress the desire to know whether the drugs against the disease? Do they want to be cured? Probably not. They are the people - and describes the design ... "


www.sewing.lt

A short video presentation:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=842 

Hanso Schwarzo kolekcija H1N1 [HORNY1NYMPHO1] - „Mados infekcija 2012“

Hanso Schwarzo kolekcija H1N1 [HORNY1NYMPHO1] - „Mados infekcija 2012“
 Hansas Henrikas Vallimäe Estijos menų akademijoje studijuoja kostiumo dizainą. Dvidešimtmetis dizaineris jau pristatė dvi kolekcijas (2009 m. – „Septynios nuodėmės“ ir 2011 m. – „Oksidiaan“). 2011 m. rudenį Hansas Henrikas Vallimäe tapo vienu iš „Mados injekcijos“ nugalėtoju.

„Kiaulių gripas sugrįžo. Žmonės tai žino ir negali nuslėpti. Jie negali užgniaužti noro žinoti, ar yra nuo ligos vaistai? Ar jie nori būti išgydyti? Tikriausiai ne. Jie yra žmonės - taip apibudina dizaineris...“

www.siuvimas.lt

Trumpas video pristatymas:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=842

D.Paukštytės kolekcija „Melancholija“ - „Mados infekcija 2012“

Dianos Paukštytės kolekcija - „Melancholija“ - „Mados infekcija 2012“
Anot prancūzų rašytojo Victoro Hugo, melancholija yra „laimė būti liūdnam“. Dizainerės pristatoma kolekcija yra nuspalvinta melancholija: spalvos - tamsios, audiniai – drapiruoti, formos - kampuotos, elementai - destruktyvūs, linijos - asimetriškos. Drabužiuose dizainerė siekia perteikti rudenišką jausmą, kai kyla egzistenciniai klausimai, akivaizdžiau juntamas būties laikinumas, susimąstoma apie visa ko prasmę. Kolekcija skirta dažnai į apmąstymus pasineriantiems žmonėms, kuriems vidiniai išgyvenimai yra itin svarbūs.

www.siuvimas.lt

Trumpas video pristatymas:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=841

„C/ Bruerberg“ kolekcija (Norvegija /NORDIC LOOK) - „Mados infekcija 2012“

„C/ Bruerberg“ kolekcija (Norvegija /NORDIC LOOK) - „Mados infekcija 2012“
„Vyrams skirtą kolekciją įkvėpė nostalgija vaikystei, kurioje pinasi žaismingas gamtos elementų ir gyvenimo mieste kontrastas. Tai atsispindi kolekcijos deriniuose – rankų darbo audiniuose, senuose ir moderniuose motyvuose, raštuose, mezginiuose. Kolekcija kūriau jaunatviškiems vyrams, todėl joje dominuoja šviesių rudens rytų spalvos. Tekstūroje galima pajusti smėlio smiltelių rupumą, o šen bei ten užtiksite metalo atspalvių“, apie savo kolekciją pasakoja norvegė dizainere Camilla Bruerberg.

www.siuvimas.lt

Trumpas video pristatymas:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=840

C / Bruerberg "collection (Norway / NORDIC LOOK) - Fashion Infection 2012

C / Bruerberg "collection (Norway / NORDIC LOOK) - Fashion Infection 2012 
C / Bruerberg "represents the couture house Bruerberg Norwegian Camilla. Designer in 2008. graduated from the National Art Academy in Oslo, and two years later was recognized as the best debut for Oslo Fashion Week. Designer collections and cooperation with various groups in Norway (which is also a well-known "Royksopp") has won several international design awards.

"Men collection was inspired by nostalgia for childhood, which coincides playful elements of nature and life in contrast. This combination is reflected in the collection - handmade fabrics, old and modern reasoning, patterns of fabrics. I created a collection of young-men, so it dominates the eastern bright autumn colors. Can feel the texture of sand grains of sand grit, and here and there run across the metal shades, "the designer says his collection.


www.sewing.lt

A short video presentation:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=840 

M.Žuravliovos and D.Maldonytės ("Tribe"), a collection of "Woods" - "Fashion Infection 2012"

M.Žuravliovos and D.Maldonytės ("Tribe"), a collection of "Woods" - "Fashion Infection 2012
According to the designers, the collection was inspired by Nordic nature, naturalness, mountains, ornaments, people, and bearded males. The main source of inspiration was a tree, his quickness and versatility. A unique collection of tree ornaments decorated fabrics.
The main part of the image of a man in this collection is masculine beard. Men with beards, not only emphasizes his masculinity, courage, strength, but also reveals his idiom. "Our collection is a man tied to nature, mountains, wind, trees. But the disclosure and šamaniškoji his side, the tree is painted in bright, colors, nothing to do with wood, "- says" Tribe. "


www.sewing.lt

A short video presentation:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=839 

M.Žuravliovos ir D.Maldonytės („Tribe“) kolekcija „Woodsy“ - „Mados infekcija 2012“

Marinos Žuravliovos ir Donatos Maldonytės („Tribe“) kolekcija „Woodsy“ - „Mados infekcija 2012“
Pasak dizainerių, kolekciją inspiravo Skandinavijos šalių gamta, natūralumas, kalnai, ornamentai, žmonės ir barzdoti vyriškiai. Pagrindinio įkvėpimo šaltiniu tapo medis, jo gyvumas ir įvairiapusiškumas. Kolekcijos unikali medžio ornamentu dekoruotais audiniais.
Pagrindine vyro įvaizdžio dalimi šioje kolekcijoje tampa vyriška barzda. Vyrai su barzdomis ne tik pabrėžia savo vyriškumą, drąsą, jėgą, bet ir atskleidžia savo charakteringumą. „Mūsų kolekcijos vyras pririštas prie gamtos, kalnų, vėjo, medžių. Bet atskleidžiama ir šamaniškoji jo pusė, kuri nudažo medį ryškiomis, nebūdingomis medžiui spalvomis“, – pasakoja „Tribe“.

www.siuvimas.lt

Trumpas video pristatymas:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=839

Monday, March 26, 2012

"Pirosmani" collection (St. Petersburg / NORDIC LOOK) - infection of Fashion 2012 "

"Pirosmani" collection (St. Petersburg / NORDIC LOOK) - infection of Fashion 2012 "
A collection of apocalyptic futurist style. Multiple architectural form makes fantastic clothes, almost not of this world. Collection colors shall not have the slightest chance, only white outbreaks emphasizes the depth of all-encompassing blackness.
Fashion - is an art and a few of the artist and the viewer should be as short as possible.


www.sewing.lt

 A short video presentation:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=838 

„Pirosmani“ kolekcija (Sankt Peterburgas/ NORDIC LOOK) - „Mados infekcija 2012“

„Pirosmani“ kolekcija (Sankt Peterburgas/ NORDIC LOOK) - „Mados infekcija 2012“
Kolekcija sukurta apokaliptinio futurizmo stiliumi. Daugialypės architektūrinės formos paverčia rūbus fantastiniais, kone ne iš šio pasaulio. Kolekcijoje spalvoms nesuteikiama nė mažiausia galimybė, tik baltos spalvos proveržiai pabrėžia visa apimančios juodumos gylį.
Mada – tai menas, o kelias nuo menininko iki žiūrovo turi būti kuo trumpesnis.

www.siuvimas.lt

Trumpas video pristatymas:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=838

A.Urbanavičiūtės ir D.Kuzmickaitės kolekcija „Grupuotė Rūta" - „Mados infekcija 2012“

A.Urbanavičiūtės ir D.Kuzmickaitės kolekcija „Grupuotė Rūta" - „Mados infekcija 2012“
Dizainerių duetas festivalyje "Mados infekcija" dalyvauja ketvirtą kartą. Ant festivalio podiumo Diana Kuzmickaitė ir Aušra Urbanavičiūtė pateko laimėjusios jaunųjų dizainerių konkursą "Injekcija". Šiuo metu A. Urbanavičiūtė gyvena Londone, o D. Kuzmickaitė kuria Lietuvoje - kostiumus teatrui ir reklamoms.

www.siuvimas.lt


Trumpas video pristatymas:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=837

Kristinos Kruopienytės kolekcija - „Jukebox“ - „Mados infekcija 2012“

Kristinos Kruopienytės kolekcija - „Jukebox“ - „Mados infekcija 2012“
Kolekcijoje atsispindi dvidešimtojo amžiaus vidurio dizaino koncepcija – grožis slypi paprastume. Tai vyrams ir moterims skirta kolekcija, kurią įkvėpė 1950-ųjų metų interjeras, baldų, daiktų, automobilių dizainas. Pagrindinės kolekcijos spalvos – tamsios, tačiau yra ir keletas šviesių tonų bei šiek tiek ryškių akcentų. Audiniai – vilna, kašmyras, šilkas. Avalynė išskirtinai kurta specialiai šiai kolekcijai.

Įvaizdį kolekcijai kūrė Kęsto Rimdžiaus ir Agnės Gilytės vadovaujama stilistų komanda „Kukla Beauty Box“, jau antrus metus dalyvaujanti „Mados infekcijoje“.

www.siuvimas.lt

Trumpas video pristatymas:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=836

Ramunė Strazdaitės kolekcija „Medžioklė“ - „Mados infekcija 2012“

Ramunė Strazdaitės kolekcija - „Medžioklė“ - „Mados infekcija 2012“
Nukritusių nuo medžių lapų, samanų, dumblo ar išdžiūvusio grunto spalvos. Vilna, patogios kišenės ginklams sudėti: pieštukams, bloknotui, fotoaparatui. Turi visada būti pasiruošus sučiupti ir surinkti vaizdus ir ženklus. Medžioklė – kai sutelki mintis ir jausmus, nuščiūvi, visas jusles pajungi vienam tikslui, koks jis bebūtų. Todėl medžiotojoms vis maža grobio: jas patenkins tik visas esamas pasaulis.

www.siuvimas.lt

Trumpas video pristatymas:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=835

Egidijaus.Sidaro kolekcija „12 brolių“ - „Mados infekcija 2012“

Egidijaus.Sidaro kolekcija „12 brolių“ - „Mados infekcija 2012“
Tik vyrams skirta „Cantas“ mados namų kolekcijos dalis, anonsuojanti visos prekės ženklo kolekcijos pristatymą balandžio mėnesį. Klasikinius vyriško garderobo drabužius dizaineris sieks pateikti savaip. Pasak autoriaus, jis vėl išradinės dviratį, ir daro tai dėl savęs ir žiūrovų.

www.siuvimas.lt

Trumpas video pristatymas:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=834

Sunday, March 25, 2012

L.Gudanaviciutės kolekcija „Ar Vido geles?“-„Mados infekcija 2012“

L.Gudanaviciutės kolekcija „Ar Vido geles?“-„Mados infekcija 2012“
Kolekcija apie lėles šiek tiek kitu kampu. Kaip teigia dizainerė, kolekcija yra truputį ironiška, parinkti drabužiai yra nebūdingi joms, tačiau neatsisakoma dirbtinumo, kičo elementų ir lėlėms būdingų siluetų.

www.siuvimas.lt

Trumpas video pristatymas:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=833

L.Dailidėnienės kolekcija „Sepia“- „Mados infekcija 2012“

L.Dailidėnienės kolekcija „Sepia“- „Mados infekcija 2012“
Sepia – tai rudi dažai išgaunami iš galvakojo moliusko. Šie dažai plačiai naudojami tapyboje, fotografijoje ir taip pat dažnai aptinkama menininkų kūryboje. Dizainerę žavi ir įkvepia M.C. Escherio kūryba, jo grafiniai piešiniai, abstrakcijos, neįtikėtini loginiai galvosūkiai.
Grafika, monochromija, ornamentai, dėmės, raštai, fragmentacija ir žymus Mėbijaus lapas įkvėpė sukurti šią nuostabią moteriškų drabužių kolekciją „Sepia“.

www.siuvimas.lt

Trumpas video pristatymas:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=832

Jean-Phillip - Denmark-NORDIC LOOK-collection "Fashion Infection 2012"

Jean//Phillip - Denmark-NORDIC LOOK-collection "Fashion Infection 2012"
Jean / / phillip 'the world is based on the expressive cut, carefully designed exclusively for decoration and rich, shiny drapery. As if from the dark and desolate, wind and soft snow fields in the coming collection is a space which is facing a luxurious wool, sheep skin, linen, cashmere, and pure cotton translucent.

www.sewing.lt

A short video presentation:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=831 
 

„Jean-phillip“ - Danija- NORDIC LOOK kolekcija-„Mados infekcija 2012“

„Jean//phillip“ - Danija- NORDIC LOOK kolekcija-„Mados infekcija 2012“
„Jean//phillip“ pasaulis remiasi išraiškingais sukirpimais, išskirtinai kruopščiai sukurtais papuošimais ir turtingomis, blizgiomis draperijomis. Tarytum iš tamsių dykynių, švelnaus vėjo ir sniego laukų ateinanti kolekcija yra erdvė, kurioje susiduria prabangi vilna, avių oda, nuskalbti lininiai audiniai, kašmyras ir gryna peršviečiama medvilnė.

www.siuvimas.lt

Trumpas video pristatymas:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=831


Saturday, March 24, 2012

Ievos Daugirdaitės kolekcija pristatyta "Mados infekcija 2012"

Ievos Daugirdaitės kolekcija pristatyta "Mados infekcija 2012"
Praėjusiais metais Ieva Daugirdaitė tapo konkurso „Mados injekcija“ nugalėtoja. Archetipas, išvertus iš graikų kalbos, reiškia pirminį vaizdinį. „Kolekcijos idėja atsigręžia į absurdišką, tačiau realų požiūrį į žmogų ir aplink supančią natūralią aplinką. Žmogaus bėgimą nuo jos viską aplinkui modernizuojant. Vis dėlto, ratas apsisuka: vis tik žmogus geriausiai jaučiasi ir atsigauna natūralioje aplinkoje. Ši kolekcija yra tarsi kompromisas tarp natūralumo ir naujų technologijų.
www.siuvimas.lt

Trumpas video pristatymas:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=830


Friday, March 23, 2012

Moscow began in 2012. Russian Fashion Week was opened by Russian designer Slava Zaitsev

Moscow began in 2012. Russian Fashion Week was opened by Russian designer Slava Zaitsev
Moscow began in 2012. Russian Fashion Week was opened by Russian designer Slava Zaitsev. 74-year veteran of the fashion business, turning nearly half a century. He started his career in the Communist era. His fashion house has been in existence about 30 years and is still popular. The new S. Zaicevas collection of the Association opened a fashion which will last 5 days of the festival, during which the most famous Russian designers will present the autumn - winter collections.

The socialist communist era S. Zaitsev was dominated by a higher fashion, and the collapse of the Soviet Union, became the first Russian designer, washed out to international waters. It is famous for its traditional Russian motifs and materials.

www.sewing.lt

A short video presentation:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=829 
 

Maskvoje prasidėjo 2012 m. Rusijos mados savaitė kurią atidarė rusų dizaineris Slava Zaicevas

Maskvoje prasidėjo 2012 m. Rusijos mados savaitė kurią atidarė rusų dizaineris Slava Zaicevas
Maskvoje prasidėjo 2012 m. Rusijos mados savaitė kurią atidarė rusų dizaineris Slava Zaicevas. 74 metų veteranas madų versle sukasi beveik pusę šimtmečio. Karjerą jis pradėjo dar komunizmo laikais. Jo madų namai gyvuoja maždaug 30 metų ir vis dar yra populiarūs. Nauja S. Zaicevo kolekcija „Asociacijos“ atidarė 5 dienas truksiantį madų festivalį, kurio metu garsiausi rusų dizaineriai pristatys rudens – žiemos kolekcijas.

Socialistinio komunizmo laikais S. Zaicevas dominavo aukštojoje madoje, o žlugus Sovietų sąjungai, tapo pirmuoju rusų dizaineriu, išplaukusiu į tarptautinius vandenis. Jis garsėjo tradiciniais rusiškais motyvais ir medžiagomis.
www.siuvimas.lt

Trumpas video pristatymas:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=829


Tokijuje 2012 pavasari vykusiame madų šou trečios kartos kimono dizaineris Jotaro Saito pristatė kolekciją

Tokijuje 2012  pavasari vykusiame madų šou trečios kartos kimono dizaineris Jotaro Saito pristatė kolekciją
Trečiadienį Tokijuje vykusiame madų šou trečios kartos kimono dizaineris Jotaro Saito pristatė naująją savo kolekciją.
Kaip jis viliasi, kad šiam japonų apdarui suteiks šiuolaikiškų bruožų. Žingsniuodami podiumu modeliai mūvėjo sandalais ir buvo susijuose tradiciniais diržais "obi". Šioje keturiasdešimt dviejų kūrinių kolekcijoje jau nebedominuoja konservatyvios spalvos ir raštai.

www.siuvimas.lt

Trumpas video pristatymas:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=827

Mercedes-Benz Fashion Week designer Masanori Morikawa introduced 2012/13 Autumn - Winter Collection

Mercedes-Benz Fashion Week designer Masanori Morikawa introduced 2012/13 Autumn - Winter Collection
Mercedes-Benz Fashion Week in Japan, the Japanese designer Masanori Morikawa, Lady Gaga costume created the 2011 MTV Awards ceremony, in its 2012/13 autumn - winter collection presented the help of ecology theme. Inspired by the nuclear disaster and environmental concerns. Black models walked the catwalk wearing a green light lit, and it seemed like in the forest. On the podium again to see the designer's branded metal punk style, which was embedded with jackets.
www.sewing.lt

 A short video presentation:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=828 

“Mercedes-Benz” mados savaitėje dizaineris Masanori Morikawa pristatė 2012/13 metų rudens – žiemos kolekciją

 “Mercedes-Benz” mados savaitėje dizaineris Masanori Morikawa pristatė 2012/13 metų rudens – žiemos kolekciją
“Mercedes-Benz” Japonijos mados savaitėje japonų dizaineris Masanori Morikawa, sukūręs Lady Gagos kostiumą 2011 metų MTV apdovanojimų ceremonijai, savo 2012/13 metų rudens – žiemos kolekciją pristatė pasitelkęs ekologijos temą. Kurią įkvėpė branduolinės katastrofos ir susirūpinimas dėl aplinkos. Juodais drabužiais vilkintys modeliai vaikščiojo podiumu apšviesti žalios šviesos ir atrodė tarsi esantys miško priedangoje. Ant podiumo vėl buvo galima išvysti dizainerio firminių pankų stiliaus metalinių detalių, kuriomis buvo nusagstytos liemenės. Naujiena tapo kūną aptempiančios žalios trumpos suknelės.
www.siuvimas.lt

Trumpas video pristatymas:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=828

Thursday, March 22, 2012

Tokyo in spring 2012 third-generation kimono designer Jotaro Saito introduced the collection

Tokyo in spring 2012 third-generation kimono designer Jotaro Saito introduced the collection
On Wednesday at the Tokyo fashion show third-generation kimono designer Jotaro Saito unveiled its new collection.
As he hopes that this will provide modern garments Japanese features. Walking catwalk models wore sandals and belts was associated traditional "obi." This collection of forty-two works is no longer prevail conservative colors and patterns. They are replaced by a horizontal line of dots and boxes.

www.sewing.lt

 A short video presentation:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=827 

Wednesday, March 21, 2012

Izraelio įstatymų leidėjai uždraudė reklamose ir ant podiumų rodytis itin liesiems modeliams!

Izraelio įstatymų leidėjai uždraudė reklamose ir ant podiumų rodytis itin liesiems modeliams!
Pirmadienį Izraelio įstatymų leidėjai uždraudė reklamose ir ant podiumų rodytis itin liesiems modeliams. Jie viliasi, kad šis žingsnis užkirs kelią valgymo sutrikimams ir paskatins sveiko kūno įvaizdį. Kaip teigiama įstatyme, moterys ir vyrai negalės dirbti modeliais, jei gydytojai nustatys, kad jų svoris nepakankamas. Modeliais galės būti tik tie asmenys, kurių masės indeksas – svorio ir ūgio santykis – nebus mažesnis kaip 18,5. Įstatymu taip pat uždraudė naudoti nuotraukas su modeliais, kurie atrodo pernelyg liesi.
www.siuvimas.lt

Trumpas video pristatymas:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=826


Israeli lawmakers banned the advertisements appearing on the podium and very skinny models!

Israeli lawmakers banned the advertisements appearing on the podium and very skinny models!
On Monday, Israeli lawmakers banned the advertisements appearing on the podium and very skinny models. They hope that this step will prevent eating disorders and promote healthy body image. As stated in the law, men and women will not be able to work as models, if physicians determine that their underweight. Models will be limited to persons whose mass index - weight to height ratio - not less than 18.5. The law also prohibits the use of pictures with models that look too skinny, and instructed the ad creators to specify whether the photographs were adjusted computer program that models look slim.
www.sewing.lt

 A short video presentation:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=826 

Tuesday, March 20, 2012

Juozo Statkevičiaus studijoje, kuriami įspūdingi kostiumai Dž.Pučinio operai „Manon Lesko”

Juozo Statkevičiaus studijoje, kuriami įspūdingi kostiumai Dž.Pučinio operai „Manon Lesko”
Juozo Statkevičiaus studijoje, kuriami įspūdingi kostiumai „bohemiečių” pirmąkart Lietuvoje statomai Dž.Pučinio operai „Manon Lesko”. Pats madų maestro diriguoja visam procesui ir reikliai stebi kiekvieną smulkmeną. Mums pavyko apsilankyti užkulisiuose ir pamatyti, kuo balandžio 3 dieną Kongresų rūmuose vyksianti premjera nustebins žiūrovus šį sykį.

„Nesinorėjo paskęsti krinolinuose ir perukuose pasakojant apie laisvos dvasios, fatališkos moters likimą”, – pasakoja režisierė D. Ibelhauptaitė. - Spektaklio veiksmas vyksta Paryžiuje, 1910-14 metais, kai atsirado art deco stilius, moterys išsilaisvino iš korsetų, ėmė puoštis kailiais, plunksnomis, savo pirmąją parduotuvę atidarė Coco Chanel. Šio laikotarpio savo operos spektakliuose dar nevaizdavome, tad bus proga prie jo pirmą kartą prisiliesti."

J. Statkevičius pasakoja, kad „Manon Lesko” yra ypatingai daug darbo reikalaujanti opera.
www.siuvimas.lt
Trumpas video pristatymas:
http://www.siuvimas.lt/?module=content&action=content_article&id=825